2000

Toiminta jatkuu - seura on yhä voimissaan, joskin sen kasvua ja olemassaoloa epäiltiin jo 50- luvulla. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sen näkee ken elää, mutta sen tiedämme, että karjalaisuus on ja säilyy. Yhä tärkeämpää on meidän tietää juuristamme tässä muuttuvassa ja monikansallisessa maailmassa.

Vaasa lehdessä mm. 50 -luvulla pakinoinut “VERÄJÄN MIKKO” aikoinaan evästi kesäjuhlille lähtijöitä suraavasti:

“Vanhana miehenä tahtoisin erikoisesti evästää nuoria karjalaisia noille juhlille.

Teidän ei sovi unohtaa velvollisuuksianne sitä elämää kohtaan, jonka merkit liikkuvat verissänne. Teidän asiananne on suorittaa kansalaisvelvollisuudet siinä yhteiskunnassa, jossa asutte, teidän velvollisuutenne on antaa henkenne paras panos sen elämän hyväksi, jonka erottamaton osa te olette.

Mutta teidän on myöskin tajuttava se, että sitä karjalaisuutta, jonka olette veriinne syntymässänne saaneet, teidän on vaalittava koko elämänne ajan ja jätettävä se velvoitus jälkeentulevillennekin. Vain sillä tavalla te rikastutatte ympäristönne elämää ja omaa elämäänne. Vain siten te vaellatte elämänne tien oikeassa järjestyksessä!

Sanat, - jotka ovat yhä edelleenkin päivänpolttavia ja toisaalta osoittaa sen kuinka ympyrä sulkeutuu ja kuitenkin kuten seurammekin - jatkaa yhä kulkuaan - tulevaisuuteen.